«Δράση για τα Δικαιώματα των παιδιών» (20 Νοεμβρίου 2015)