Υποδομή

 Το Νηπιαγωγείο μας ιδρύθηκε το 1966. Από το 1981 συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λίμνης.

Αποτελείται από δύο αίθουσες διδασκαλίας, κοινόχρηστους χώρους και μια αρκετά μεγάλη αυλή για παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες.Λειτουργεί ως ολοήμερο από το 2003-4.

 

 

Το ωράριο του σχολείου μας:

 

Υποχρεωτικά τμήματα: Τμήμα1 & Τμήμα 2

 

Ώρα προσέλευσης: 8:20– 8:30 π.μ.

 

Ώρα αποχώρησης: 13:00 μ.μ.

 

Απογευματινό Προαιρετικό Τμήμα 

 

Ώρα αποχώρησης: 16:00 μ.μ.