Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, όπως προέκυψε από τιην Γενική Συνέλευση (12/9/2019), ανέλαβε αρμοδιότητες και έχει ως εξής:

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: Λεμπέση Σταυρούλα

 

Αντιπρόεδρος: Καράμπελα Ιφιγένεια

           

Γραμματέας: Μάρκου Κυριακή

                                       

Ταμίας: Μητσιολίδου Δήμητρα

 

Κοσμήτορας: Μαρούδη Ελένη

 

Μέλος : Παζάρα Μαρία

 

Μέλος: Αργυρόπαις Ελευθερία