Ε ι ρ ή ν η...

ΕΙΡΗΝΗ

 Ομαδοποιήσαμε εικόνες πολέμου και εικόνες ειρήνης

Παρακολουθήσαμε κουκλοθέατρο το Κανόνι της Ειρήνης και κάναμε την παρακάτω κατασκευή

Μάθαμε τo σύμβολο της ειρήνης και φτιάξαμε το περιστέρι της Ειρήνης