Παρακολούθηση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής της Α΄και Β΄Δημοτικού

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου παρακολουθήσαμε την Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ά και ΄Β τάξης του Δημοτικού σχολείου.