Γλωσσικά...παιχνίδια!

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

« Λεξομαγειρέματα»

Δραστηριότητα διεύρυνσης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου των νηπίων.

Ένα λεκτικό παιχνίδι,που αρέσει πολύ στα παιδιά, είναι αυτό της δημιουργίας σύνθετων  λέξεων.

Μέσα στην κάθε κατσαρόλα ρίχνουμε δυο υλικά -λέξεις και αυτά αφού μαγειρευτούν φτιάχνεται μια άλλη λέξη μεγαλύτερη,η σύνθετη. Τα παιδιά   μαντεύουν την σύνθετη λέξη η και το αντίθετο και διασκεδάζουν αφάνταστα.

                              Ντόμινο ονομάτων