ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Ταξίδι μαγικό με τους μεγάλους ζωγράφους ξεκινώ"