Πρόγραμμα Λαϊκής Παράδοσης με τίτλο: "Ταξιδεύοντας στο χρόνο...ήθη και έθιμα αναβιώνω"

"ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ...ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΝΑΒΙΩΝΩ"(ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) from voulamil