"Στα μονοπάτια του δάσους..." (συνέχεια)

Συνέχεια των δράσεων του Περιβαλλοντικού Προγράμματος:

ΔΑΣΟΣ6

Διαχωρισμός-Ομαδοποίηση των υλικών που συλλέχτηκαν από την εκδρομή στο δάσος

Τροφική αλυσίδα

Ποίημα: Συμφωνία με ένα δένδρο

Κατασκευές-Ζωγραφική

Βιβλία

DSCN6960