Επίσκεψη των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Μαντουδίου-Λίμνης!

Σήμερα 24-5-2017 είχαμε τη χαρά και την τιμή  να δεχτούμε επίσκεψη των Πυροσβεστικών Κλιμακίων της Λίμνης και του Μαντουδίου.

Η επίσκεψη είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε μετά από αίτηση μας, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού μας Προγράμματος :

«Στα μονοπάτια του δάσους…»

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 Τα νήπια καθώς και οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Δημοτικού σχολείου παρακολούθησαν μια  εκτενή ενημέρωση από τους πυροσβέστες σχετικά με τις δράσεις,την ιστορία και το ρόλο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού παρακολούθησαν πως γίνεται μια αστική επιχείρηση και βίωσαν για λίγο το έργο των πυροσβεστών.

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν  και το καταχάρηκαν !

Ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς:

Τον Προϊστάμενο Ανθυποπυραγό Κολτούκη Απόστολο

Τον Πυρονόμο Φοίφα Γρηγόρη

Τον Αρχιπυροσβέστη Πάττα Γιάννη και

Τον Πυροσβέστη Παρίση Χρήστο

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ!