"Στα μονοπάτια του δάσους..."(Φυτά-Ζώα)

Συνεχίζοντας  τις δράσεις στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού Προγράμματός μας, έγινε παρουσίαση, περιγραφή, ανάγνωση και ανάλυση του υλικού που έφεραν οι 3 ομάδες :οι Δημοσιογράφοι, οι Ερευνητές και οι Επιστήμονες.

ΔΑΣΟΣ4

 

Φυτολόγια-Αρωματικά φυτά-Έρευνα πεδίου

Ιστορία: «Ποιος άλλος μένει εδώ;»

Κατανόηση της δυνατότητας αξιοποίησης των διαφόρων μερών ενός δένδρου από διάφορους οργανισμούς. Αξιοποίηση και επεξεργασία των πληροφοριών που δίνονται στην ιστορία. (ΕΔΩ)

Φύλλο εργασίας : «Βοήθησε το σκίουρο να ζωγραφίσει τους κατοίκους του δένδρου)

Παιχνίδι: «Βρες τις πεταλούδες..» Προσέγγιση τεχνικών αποφυγής των θηραμάτων από τους θηρευτές. (ΕΔΩ σελ 73)

Δραστηριότητα: "Τα δάση εμπλουτίζουν τον αέρα με οξυγόνο" (ΕΔΩ σελ.88)

"Το δάσος αλλάζει..."(ανάλογα με τις εποχές)

             Ζωγραφική: "Το δάσος"

Το δάσος/Το καμένο δάσος

Κατασκευές