Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης με τίτλο:"Προσέχω τι πετώ...ανακυκλώνω ό,τι μπορώ"

"ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΙ ΠΕΤΩ..ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΩ"(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) from voulamil