"Μαζί και οι δύο...Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο"(Πράγραμμα Ομαλής Μετάβασης)

"ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ) from voulamil