Πρόγραμμα ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ :«Μαζί με τους φίλους μου από το Δημοτικό»(Σχολ. έτος 2014-15)

"ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ" from voulamil