Διδακτική αξιοποίηση των έργων του street artist iHeart!

Τα νήπια "συναντούν" τα πρόσωπα στα έργα τέχνης του iHeart και τα συμβουλεύουν

(Οι διάλογοι είναι πιστή αποτύπωση αυτών που είπαν τα παιδιά)

eTwinning " Η Τέχνη οδηγός μου στις μέρες του κόσμου-Art project Day"

*Ο iHeart είναι Καναδός καλλιτέχνης της street art. Στα έργα του τονίζει την αρνητική επίδραση των μέσων κοινωνικής ενημέρωσης και δικτύωσης, που αποξενώνουν τους ανθρώπους αντί να τους φέρνουν πιο κοντά.