Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς- eTwinning " Η Τέχνη οδηγός μου στις μέρες του κόσμου-Art project Day"

Όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας για την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς 

 

eTwinning " Η Τέχνη οδηγός μου στις μέρες του κόσμου-Art project Day"