Αφίσα: Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης (14 Δεκεμβρίου)

eTwinning 2018-19: "Η τέχνη οδηγός μου στις μέρες του κόσμου -Art project Day"

Πολυμεσική αφίσα

 Η αφίσα για την Ημέρα της Αγάπης έγινε με κολάζ ομαδικών εργασιών από τα συνεργαζόμενα σχολεία